2015. gadu iesākot

Kategrorija: Draudzes dzīve

happy-new-year-2015Iesākot jauno, 2015.gadu, draudze “Dzīvības Avots” 1.janvāra pēcpusdienā pulcējās uz ikgadējo sadraudzības vakaru. Ievadvārdus teica mācītājs Daniels Pedraza, pēc tam sanākušie kādu laiku pavadīja Dieva slavēšanā un pielūgsmē. Citu slavas un pielūgsmes dziesmu starpā skanēja arī līdzīgā pasākumā pērn kā draudzes cilvēku iemīļotākā dziesma iebalsotā “Viņš – Izraēla Varenais”. Izskatās, ka tikpat mīļa šī dziesma draudzei ir joprojām.

 

Šogad sadraudzības vakara programmas vadīšana bija uzticēta māsai Ilvai Kalvei. Klātesošajiem tika piedāvātas dažādas viktorīnas par draudzes dzīvi un kalpošanu. Uzvarētāji saņēma nelielas balvas. Savas prasmes pie “brīvā mikrofona” demonstrēja draudzes bērni. Savukārt mācītājs Daniels kopā ar draudzes Bībeles skolas audzēkņiem bija iestudējuši pielūgsmes dziesmu viņa dzimtajā spāņu valodā.

 

Šādos sadraudzības vakaros tradicionāli tiek domāts ne vien par gara un dvēseles, bet arī miesas vajadzībām. Priekšnesumu un viktorīnu starplaikos draudzes cilvēki pie bagātīgi klātajiem galdiem baudīja dažādus spirdzinājumus, labāk iepazina cits citu, pavadīja laiku sadraudzībā un svētīgās sarunās.

 

Sekoja uzdevumi, kas prasīja ne vien garīgu un intelektuālu, bet arī fizisku piepūli. Vienā no tiem, par galveno balvu cīnījās jaunieši, kam vajadzēja zālē atrast un pirmajiem pie spēles vadītājas nogādāt noteiktus priekšmetus. Taču vislielākās skatītāju ovācijas izpelnījās radošais konkurss. Šoreiz sešām komandām bija jāiestudē drāmas etīde par noteiktu Bībeles notikumu mūsdienīgā interpretācijā. Kā jau parasti, smiekli un jautrība nebeidza rimties. Kārtējo reizi varējām pārliecināties, cik liels un neizsīkstošs radošais potenciāls mīt mūsu draudzes cilvēkos.

 

Notika arī balsošana par draudzes 2014.gada gada cilvēku dažādās nominācijās. Šoreiz nominācijas un uzvarētāji bija sekojoši:

  • Gada kārtībnieks – Valērijs Turkovs
  • Gada drosminieks – mācītājs Modris Ozolinkevičs
  • Gada blēņdaris – Valters Matisons
  • Gada gudrinieks – mācītājs Daniels Pedraza
  • Gada draudziņš – Ilva Kalve
  • Gada čaklumiņš – Agita Grumsle
  • Gada stils – Kristians Ozolinkevičs
  • Gada devējs – Kaija Fišere
  • Gada asprātis – Ulvis Krišs Katišs
  • Gada pāris – Valdis un Ilze Turkovi

Ja kādu no šiem cilvēkiem vēl nepazīstat, jums ir iespēja ar viņiem iepazīties līdzīgos sadraudzības pasākumos vai draudzes kafejnīcā pēc svētdienas dievkalpojumiem.

 

Pavadījuši vakaru svētīgā un mīlestības pilnā sadraudzībā, draudzes cilvēki un viesi šķīrās līdz nākamajai reizei. Pateicība visiem, kas pielika savas pūles, izdomu, darbu, lai šis vakars taptu. Īpašs paldies “gada draudziņam” Ilvai par vakara vadīšanu.

 

Nobeigumā sadraudzības vakarā uzņemtais video ar draudzes cilvēku sveicieniem un novēlējumiem draudzei 2015.gadā.

Atbildēt