Lūgšana par Latviju! Piedalies!

Kategrorija: Kristīgi pasākumi

EuropeLūgšanu Eiropas Savienība aicina pievienoties Latvijas kristiešus lūgšanā par Latvijas zemi un tautu!

 

Lūgšanu Eiropas Savienība dibināta ar mērķi lūgt par mūsdienu Eiropu kā Dieva žēlastības dāvanu, lūgt par Eiropas tautu un valstu izlīgumu un vienotību uz kristīgo vērtību pamata, iestāties par Eiropas kristīgajām saknēm un Eiropas kristīgo mantojumu, atgādināt, ka Eiropas Savienība dibināta uz kristīgo vērtību pamata.

 

Lai lūgtu par Eiropas akūtajām vajadzībām un problēmām Lūgšanu Eiropas Savienība organizē lūgšanu komandas, kas dodas divreiz gadā dodas uz zemi, kas ir tā brīža ES prezidējošā valsts, lai aizlūgtu par prezidentūras darba kārtību šajā laikā, lai iedrošinātu vietējos kristiešus un vienotos ar viņiem dievkalpojumos un lūgšanās, lai sekotu līdzi tendencēm ES un vajadzības gadījumā ātri mobilizētu lūgšanu tīklu darbībai, lai veidotu Eiropā līderu kopu, kas bīstas Kungu un ar cieņu izturas viens pret otru, lai stiprinātu Eiropas vienotību un veicinātu Dieva plānu īstenošanos, lai nosegtu Eiropu ar lūgšanu tīklu.

 

Tuvāka informācija par šo projektu lasāma angļu valodā: www.euofprayer.eu

 

No 12.-16.aprīlim 31 cilvēku lūgšanu komanda no 13 Eiropas valstīm zviedru mācītāja Pētera Artmaņa vadībā atrodas Latvijā, lai lūgtu par mūsu zemi. Trešdien, 15.aprīlī, lūdzēju komanda izies Rīgas ielās, lai aizlūgtu par stratēģiskām vietām mūsu valstī, piemēram, Saeimu, Ministru kabinetu u.c. Otrdien notiks lūgšanu pastaigas maršruta plānošana. Pasākums sekmīgai norisei nepieciešami lūdzēji no vietējām draudzēm, kas palīdzētu saprast, par ko visvairāk vajadzētu aizlūgt.

 

Kad:

  • Otrdien, 14.aprīlī, 19.00 – maršruta garīgā marķēšana un gatavošanās lūgšanu pastaigai
  • Trešdien, 15.aprīlī, 10.00 – stratēģiskā lūgšanu pastaiga Rīgā
  • Trešdien, 15.aprīlī, 19.00 – pielūgsme un lūgšanas par Latviju un Eiropu

Kur:

  • Rīgā, Mārstaļu ielā 10 (ieeja no Alksnāja ielas puses caur vārtiem).

 

Pasākumu Latvijā atbalsta “Jaunatne ar Misiju” un Latvijas lūgšanu tīkls.
Vairāk informācijas: ywamlatvia@gmail.com

Varat zvanīt arī Pēterim Artmanim angļu valodā pa tālruni: 00 467 33 733 023

 

EU prayer facbook Labots

Atbildēt