dza logoSĀKUMS

 • 1995.gada maija nogalē pēc misionāra Terenca Halla (ASV Dieva Asamblejas) iniciatīvas notiek evaņģelizācijas pasākumi Rīgas skolās un vakarā kinoteātrī „Spartaks”, kuros kalpo Bībeles skolas studenti no ASV.
 • Maija pēdējā svētdienā notiek pirmais dievkalpojums Mākslas darbinieku namā, kurā piedalās apmēram 70 cilvēki, galvenokārt skolu jaunatne. Tiek paziņots par jaunas draudzes veidošanu, kā mācītāju uzaicinot Maskavas teoloģijas institūtu beigušo Agri Ozolinkeviču.
 • 1995.gada vasarā tiek pieņemts pagaidu nosaukums – Rīgas Otrā vasarsvētku draudze. Pirmajā darba gadā draudzei lielu finansiālu un praktisku atbalstu sniedz misionāri Terencs un Džilla Halles.
 • 1995.gada jūnijā sākas draudzes svētdienskolas darbs Etas Ozolinkevičas un Ievas Beltes vadībā. Vēlāk svētdienskolu vadījuši arī Baiba Ozolinkeviča, Gunita Ceimere, Aleksejs Mucenieks un Jana Butlere, bet kopš 2014.gada novembra – Gerda Donga.
 • 1996.gada 2.jūnijā notiek pirmās kristības – tiek kristīti 10 cilvēki. Pēc nedēļas draudze bauda savu pirmo kopīgo Svēto Vakarēdienu.
 • 1996.gada augustā Agris Ozolinkevičs dodas uz maģistratūras studijām ASV. Par draudzes mācītāju kļūst Modris Ozolinkevičs.
 • 1996.gada oktobrī sāk veidoties slavas un pielūgsmes kalpošana. Sākumā kalpošanu vada Solvita Jākobsone, vēlāk Ieva Roze, Baiba Ozolinkeviča, bet kopš 2002.gada – Sanita Freidenfelde.
 • 1996.gada novembra sākumā draudzes kopsapulcē tiek nolemts draudzi reģistrēt ar nosaukumu „Dzīvības Avots”. 26.novembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrija draudzi ar šādu nosaukumu reģistrē. Tobrīd draudzē ir 18 locekļi.

 

IZAUGSMES GADI

 • 1997.gada sākumā draudzes cilvēki aktīvi piedalās Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) pirmās Dziesmu dienas sagatavošanā. Turpmāk draudzes mūziķi ir visu LVDA Dziesmu dienu dalībnieki.
 • 1997.gadā iznāk draudzes žurnāla „Dzīvības Avots” pirmais numurs Ervīna Jākobsona redakcijā, kas vēlāk kļūst par visu LVDA draudžu kopīgu izdevumu. Diemžēl finansiālu apstākļu dēļ iznāk tikai četri žurnāla numuri.
 • 1998.gada Lieldienās tiek sākta jauna draudze Siguldā. Vēlāk, 2000.gadā, tā tiek oficiāli reģistrēta kā Siguldas vasarsvētku draudze.
 • 1998.gadā sākas kalpošanas darbs radio. Veselu gadu Siguldas radio ēterā ik nedēļu skan kristīgs raidījums, ko pārmaiņus veido Modris Ozolinkevičs un Ervīns Jākobsons. To var dzirdēt lielākajā daļā Vidzemes reģiona.
 • 2000.gada novembrī sākas darbs Limbažos. Tiek izveidota draudze, kas vēlāk kļūst par draudzi „Kristus pasaulei”.
 • 2001.gada martā tiek sākti dievkalpojumi Cēsīs. Ar laiku tie pārtop draudzē „Vidzemes misija”.
 • 2002.gada jūnijā kopā ar citām kristīgām draudzēm Skonto hallē Rīgā tiek organizēti evaņģelizācijas dievkalpojumi „Mosties, Latvija!” ar amerikāņu evaņģēlista Stīva Hila piedalīšanos. Uz tiem pulcējas 12 000 cilvēku.
 • Kopš 2003.gada draudze veido radioraidījumu „Mosties, Latvija!”, kas ik darba dienu skan Latvijas Kristīgā radio ēterā.
 • 2003.gada septembrī draudze rīko evaņģelizācijas dievkalpojumus ar franču evaņģēlista Frenka Aleksandra piedalīšanos.
 • 2004.gada novembrī draudze pārceļas uz jaunu mājvietu kristīgajā centrā „Labā Vēsts”.
 • 2005.gada maijā draudze „Dzīvības Avots” svin pastāvēšanas 10 gadus.

 

OTRIE DESMIT

 • 2004.gadā sākas darbs Ķekavā, kas vēlāk pārtop draudzē „Dzīvības ceļš”. Par jaunās draudzes mācītājiem kļūst mūsu draudzes locekļi Tekla un Roberts Prikuļi.
 • 2007.gada vasarā Jūrmalā tiek sākti iknedēļas dievkalpojumi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas turpinās apmēram gadu.
 • 2010.gada tiek organizēta pirmā bērnu dienas nometne Mazajā Kalnu ielā Latgales priekšpilsētā. Turpmākajos gados šādas nometnes notiek arī tā sauktajā Siena tirgū un Rīgas Sporta manēžā.
 • 2011.gadā tiek organizēti dievkalpojumi Rīgas Sporta manēžā, ko veido sadarbībā ar „Kraukļa fondu”, rūpējoties gan par cilvēku garīgajām, gan materiālajām vajadzībām.
 • 2012.gadā sākas regulāra kalpošana Latgales priekšpilsētā, draudzes filiālē Daugavpils ielā 10/12.
 • 2013.gada augustā, sadarbībā ar Latvijas Evaņģēlisko aliansi un LVDA notiek evaņģelizācijas dievkalpojumi, kuros kalpo britu evaņģēlists Nātans Moriss.
 • 2014.gada maijā sākas Latvijā vēl nebijis evaņģelizācijas pasākums „No mīnusa uz plusu”, kura ietvaros teju divu mēnešu laikā evaņģelizācijas dievkalpojumi, koncerti, citi pasākumi notiek visā Latvijā, bet iedzīvotāju namos un pastkastītēs tiek izplatīta brošūra ar Evaņģēlija vēsti. Pasākums noslēdzas ar dievkalpojumiem Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā, piedaloties evaņģēlistam Nātanam Morisam.