Modris un Baiba Ozolinkeviči

modrisbaibaMācītājs Modris savu kalpošanu draudzē „Dzīvības Avots” sāka 1996.gada 4.augustā. Kopš tā laika visus šos gadus viņš bijis mācītājs gan šajā, gan trīs citās draudzēs, kuras savulaik izveidojusi draudze „Dzīvības Avots” – trīs gadus Siguldā, divus gadus Limbažos un divus gadus Cēsīs.

 

Modris nāk no mācītāju dinastijas, viņa tēvs Jānis Ozolinkevičs ilgus gadus bija Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) bīskaps, tagad – goda bīskaps, brālis – Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs Agris Ozolinkevičs. Šobrīd Modris ir gans apmēram 130 cilvēku lielai draudzei Rīgā, 2015.gada pavasarī ievēlēts arī par LVDA bīskapu. Lai gan radioraidījumā „Mosties Latvija”, kas ik dienu skan Latvijas Kristīgā radio (LKR) ēterā, mūsu mācītājs izklausās skarbs, draudzē viņš ir gādīgs gans, kam rūp ganāmpulks un kurš ir patiesi ieinteresēts draudzes cilvēku garīgajā labklājībā.

 

Kopā ar vīru gan dzīvē, gan kalpošanā jau kopš 1991.gada ir Modra dzīvesbiedre Baiba. Viņiem ir pieci dēli – Daniels, Edijs, Kristians, Marts un Sebastians, un divas meitiņas – Dominika un Patrīcija. Vecākais dēls Daniels šobrīd studē teoloģiju Vācijā.

 

Atbildot uz jautājumu: „Ko jūs gribētu pateikt Latvijas cilvēkiem?”, Modris atbild, ka patiesībā nav nekā nepateikta. Dievs viņam dāvājis privilēģiju sludināt un kalpot cilvēkiem, tāpēc viņam vienmēr bijusi iespēja pateikt to, kas mīt viņa sirdī.

 

 

Daniels un Damarisa Pedrazas

danieldamarisDaniels un Damarisa (Daniel & Damaris Pedraza) ir misionāri no Kordovas Argentīnā, kas misijas laukā kalpo jau vairāk nekā 20 gadus. Damarisa nāk no kristīgas ģimenes, savukārt Daniels pie Dieva atgriezās 1982.gadā. Viņi iepazinās Rio de la Platas Bībeles seminārā Buenosairesā un 1986.gadā apprecējās.

 

Pēc semināra beigšanas 1987.gadā Daniels un Damarisa kalpoja kā palīgmācītāji 1000 cilvēku lielā draudzē Argentīnā. Tur viņi saņēma misionāru aicinājumu, ko sāka piepildīt, izveidojot lūgšanu grupas, apmācot cilvēkus ar misionāru aicinājumu, nodibinot vairākas jaunas draudzes dažādās pilsētās. Kā jauni kalpotāji viņi piedalījās arī 80.gadu Argentīnas garīgās atmodas notikumos.

 

1993.gadā Daniels un Damarisa tika uzaicināti sludināt Evaņģēliju bijušajā Padomju Savienībā. Pāris nedēļas viņi uzturējās Maskavā, pēc tam pārcēlās uz Minsku Baltkrievijā. Te viņi piedalījās kristīgās literatūras izplatīšanā skolās un universitātēs, vienlaikus kalpojot arī mazā amerikāņu misionāru dibinātā draudzītē. Pēc gada Daniels un Damarisa sajuta Dieva aicinājumu dibināt jaunu draudzi citā Minskas rajonā. Trīs gadus viņi bija draudzes „Novij Narod” („Jaunā tauta”) mācītāji, taču jaunā Baltkrievijas imigrācijas likuma dēļ bija spiesti valsti atstāt.

 

Latvijā Daniels un Damarisa ieradās 1998.gada rudenī. Sākumā viņi strādāja kā skolotāji Latvijas Bībeles koledžā (tagad Baltijas kalpošanas skola) Ozolniekos, kalpojot arī kā studentu mentori. Daniels un Damarisa piedalījās arī jaunu draudžu dibināšanas projektā, palīdzot sākt jaunas draudzes Alūksnē, Džūkstē, Rēzeknē, Limbažos un citur.

 

2001.gadā Daniels un Damarisa kļuva par Liepājas vasarsvētku draudzes „Imanuēls” mācītājiem. Pilsētā pie jūras viņi pavadīja 12 gadus, apmācot jaunos baznīcas līderus, veicot evaņģelizācijas darbu Liepājā un apkārtnē, dibinot jaunas draudzes.

 

2013.gadā Pedrazu ģimene pārcēlās uz dzīvi Rīgā un, Modra un Baibas Ozolinkeviču aicināti, sāka kalpošanu draudzē „Dzīvības Avots”. Vienlaikus Daniels ir arī Baltijas kalpošanas skolas direktors. Tā ir Bībeles skola, kas apmāca un palīdz garīgi pieaugt jauniešiem, kuri vēlas kalpot Tam Kungam.

 

Danielam un Damarisai ir divas meitas – Haela (Jael) un Nadīne (Nadine; attēlā kopā ar vecākiem).