Pieturas stāsti. Auces stāsts

Kategrorija: Jauniešu Pietura

aucetitulPirmoreiz uz „Pieturu” gāju kā uz svešas draudzes jauniešu vakaru, nedaudz satraukusies, kā tas parasti ir nonākot jaunā vidē, pie jauniem cilvēkiem. Vienīgais, ko toreiz sapratu, ka nezinu, ko sagaidīt, jo iepriekš man tika teikts: „Katru reizi tur viss notiek pilnīgi citādāk.”

 

Vairāk neko daudz par pirmo reizi neatceros, bet vienu gan zinu skaidri – mani tur nesagaidīja nekas tāds, kas remdētu manī vēlmi apmeklēt „Pieturu”. Tieši pretēji – vēl arvien es katru piektdienu cenšos izbrīvēt laiku, lai dotos baudīt to sadraudzību savu vienaudžu vidū, ar ko Dievs mūs ir svētījis.

 

Ir gājis līdz asarām jautri un bieži vien arī pārsteidzoši, jo mūsu Dievs nav garlaicīgs Dievs – pozitīvi pārsteigt spēj gan cilvēki, gan kopīgi notikumi, gan arī unikālās idejas, kuras nereti uzpeld. Šie jauniešu vakari jau no pirmajām reizēm bijuši svētīgi, palīdzot man pieaugt izpratnē par Dievu, attiecībām mūsu starpā un par Dieva plānu katram no mums. Kopā ar „Dzīvības Avota” jauniešiem ir piedzīvots daudz jauna un iepriekš nepieredzēta, jo kopā esam vadīti visdažādākajās kalpošanās – bezpajumtnieku patversmē, evaņģelizācijā kopā ar jauniešiem no Amerikas, paciņu dalīšanā trūcīgām ģimenēm u.c.

 

„Pietura” ir vieta un laiks, kurā ir viegli, jo tur mēs patiesi varam būt tādi, kādi esam, un tur ir arī patīkami iedzīvoties, jo tagad draudze „Dzīvības Avots” ir arī manas garīgās mājas un ģimene, jauniešu vakaros iepazītie jaunieši ir mani labākie draugi, daži arī house-mates, citi ir biedri no slavēšanas grupas, un pat savu vīru es sastapu tieši tur. Ko es ar to visu vēlos teikt – mūsu dzīvē viss ir par Dievu un par cilvēkiem, un „Pietura” ir brīnišķīga vieta, kur mēs varam gan dot no sava smaida citiem, gan arī baudīt no tā, ko Dievs mums dāvā caur Savu Vārdu, Garu un cilvēkiem, kurus Viņš mums devis.

 

Paldies Dievam par to visu, jo kopā mēs varam būt gan enerģisks atbalsts draudzei, gan gaisma tiem, kas ir ārpus baznīcas sienām.

 

Vairāk par Pieturu uzzini šeit.
Pieturas fotomirkļi.

auce1

Atbildēt